• Turbo bir hava pompasıdır.
  • Atık egzoz gazı enerji içerir.
  • Egzoz gazı egzoz salyangozunu hareketlendirir.
  • Türbin, emme pervanesini harekete geçirerek motora hava pompalar.