Tanı:

Motor üzerinde tanı

 Sorunun turbodan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için

Hasar Analizi

 Turbodaki hasarın kaynağını belirlemek için

Doğru bir analiz gereklidir.

En Yaygın Tanılar:

• Yağlama eksikliği – kuru çalışma dahil olmak üzere
• Yağ kirliliği
• Yabancı nesneden kaynaklanan hasar
• Aşırı turbo hızı
• VNT™ pervane kanatçıklarının sıkışması
Esas sebebi belirlemek için turboşarjer hasar analizi gereklidir
• Bu alanda gerçek bir uzman bulmak zor
• Birçok turboda ‘hiçbir kusur bulunamadı’ ibaresi vardır

Turboyu değiştirme:

– Turboşarjer çabucak yapılabilecek civata bağlantılı bir değiştirme değildir. Birçok başka faktörlere ve sistemlere bağlıdır
– Yağ sağlama sistemi
– Yağ tahliye sistemi
– Yağ filtreleme
– Hava girişi ve hava filtresi sistemi
– Hava basınç sistemi (borular, soğutma şarjı ve tüm bağlantılar)
– Egzoz sistemi
– ECU ve taşıt elektrikleri
– Turbonun çalışması motorun genel durumuna
da bağlıdır.